070 - 41 51 860 Keuzewijzer Offerte

Algemene voorwaarden Aircotech Solar Engineering B.V.

Op overeenkomsten van Aircotech Solar Engineering B.V. zijn de Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, en onderhouds Voorwaarden van de NVKL van toepassing (gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.) Aircotech Solar Engineering B.V. is NVKL-erkend specialist klimaatbeheersing.

  • De algemene voorwaarden voor consument: Deze Algemene Voorwaarden voor zonnepanelen voor Consumenten van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de SociaalEconomische Raad. Zij treden in werking per 25 november 2016. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, d.d. 19 februari 2013 onder nr. 13/2013.
  • De algemene voorwaarden voor de zakelijke markt: Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling NVKL: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halff abrikaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffi e van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.
  • De algemene voorwaarden voor zakelijke markt in het Engels: General Terms and Conditions of offer, sale, delivery, payment, installation, repair, and maintenance of the Netherlands Association of Refrigeration Engineering and Air Treatment Companies NVKL: wholesalers, importers and manufacturers of semi-manufactured goods and fitters in the refrigeration engineering industry, filed with the registry of the District court in The Hague on 18 February 2015 under number 25/2015.

Vakkundig en erkend installatiebedrijf:

 
070 - 41 51 860