Eenvoudig investeren
in duurzame energie

Vraag hier advies op maat aan...

In 2016 ruim twee keer zoveel subsidie voor zonnepanelen!

Gebruik de SDE+ 2016 subsidie voor duurzame energie

Produceert u hernieuwbare energie of gaat u dat doen? Dan kunt u gebruik maken van SDE+: Stimulering Duurzame Energieproductie. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert hiermee de ontwikkeling van duurzame energievoorziening. Het komende jaar zijn er veel kansen voor o.a. zonnepanelen en houtpelletketels, het budget voor 2016 is namelijk ruimschoots verdubbeld.

Verdubbeling van het subsidiebudget

In 2016 is er 8 miljard euro beschikbaar voor SDE+ subsidie, in 2015 was dit minder dan de helft: 3,5 miljard. Deze subsidieregeling voor hernieuwbare energietechnieken heeft twee openstellingsrondes, ieder met een budget van 4 miljard euro. De eerste ronde loopt van 1 tot en met 31 maart en de ronde kent vier fasen: de eerste week staat open voor projecten met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent/kWh, de weken daarna volgen de duurdere projecten tot 11, 13 en 15 eurocent/kWh. De tweede ronde is van 30 augustus tot en met 29 september.

Vrije categorie: aanvragen op tienden eurocent

In de ‘vrije categorie’ kunnen initiatiefnemers de aanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase: de aanvraag kan worden ingediend op tienden eurocent nauwkeurig. Kies je voor 8,9 eurocent/kWh in de fase tot 9 eurocent? Dan verhoog je de kans op toekenning van SDE.

Andere wijzigingen voor 2016 zijn onder meer:

  • In de categorie Zonthermie wijzigt de ondergrens van 100 m2 naar 200 m2 apparatuuroppervlakte.
  • Bij een aanvraag voor zon-PV projecten die meer dan 500 kWp bedraagt (verdeeld over meerdere aanvragen) is een haalbaarheidsstudie verplicht. De grootverbruikersaansluiting voor deze categorie was al verplicht, dit blijft ongewijzigd.

De stap naar een duurzame toekomst

We hoeven u vast niet uit te leggen dat een investering in zonnepanelen en duurzame energie ook voor uw woning of gebouw een slimme zet is. Want met behulp van de beschikbare subsidie kunnen wij exact voor u uitrekenen wanneer de investering is terugverdiend en wat u jaarlijks gaat besparen! Neem voor een passend advies contact op met een Aircotech Solar specialist. Stel uw vraag hieronder of bel direct: 070 - 415 18 60.

 

Vraag het de Aircotech Solar Engineers uit Den Haag

Met deze gegevens wordt uw vraag snel en persoonlijk beantwoord.