Eenvoudig investeren
in duurzame energie

Vraag hier advies op maat aan...

Ontvang subsidie voor duurzame warmte-oplossingen

Aanvragen ISDE-subsidie

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een subsidie ontvangen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie is een aanvulling op de SDE+ subsidie: de ISDE is van toepassing op kleinere installaties en door zowel organisaties als particulieren aan te vragen.

Beleid op gebouwde omgeving

30% van de CO2 uitstoot komt uit de gebouwde omgeving. De overheid gaat de komende jaren actief duurzame alternatieven stimuleren voor het gebruik van gas en elektriciteit voor utiliteitsgebouwen en woningen. Met deze subsidie wordt gehoor gegeven aan dit streven om samen CO2 uitstoot terug te dringen.

Wat komt in aanmerking voor ISDE?

De subsidie is nog niet formeel gepubliceerd. Wel zijn de contouren bekend gemaakt. De subsidie is bedoeld voor vier categorieën, waarbij aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Laat uw voorgenomen investeringen goed toetsen aan de voorwaarden uit de regeling.

Zonneboilers: De hoogte van de subsidie bedraagt 0,50 euro per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage en geldt voor maximaal 200 vierkante meter.
Warmtepompen: Het systeem heeft maximaal 70 kW vermogen. Afhankelijk van de type warmtepomp en de capaciteit bedraagt de subsidie tussen de 500 en 3.500 euro per apparaat.
Biomassaketels: De subsidie bedraagt 80 euro per kW vermogen van 5 tot 500 kW.
Pelletkachels: De subsidie bedraagt 50 euro per kW vermogen van 5 tot 500 kW.

Hoe vragen we uw subsidie aan?

  • De aanvraag wordt gemeld op basis van de voorgenomen investeringen.
  • U mag pas een verplichting aangaan nadat de aanvraag is toegekend.
  • Na onze goedkeuring mag u het apparaat aanschaffen en installeren.
  • Een voorschot op het subsidiebedrag is mogelijk, zodat u de termijnbetalingen deels met de subsidie kunt voldoen.
  • Na de installatie en betaling verzorgen wij de vaststelling van de subsidie.
  • Daarna wordt het restant van de subsidie uitbetaald.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus het is verstandig om niet te lang te wachten. Een aanvraag indienen voor ISDE is mogelijk vanaf 4 januari 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. De beschikbare subsidie voor 2016 is 70 miljoen euro.

Maximale slagingskans

We moeten met zijn allen de verduurzamingsslag maken. De energienorm in het bouwbesluit voor woningen is uitermate scherp. De subsidie voor duurzame warmte-oplossingen is dan ook zeer welkom. Deze subsidie moet worden aangevraagd voordat u start met uw project. Sterker nog, de aanvraag moet zijn goedgekeurd, voordat u opdracht geeft. En 70 miljoen euro lijkt veel geld, maar het kan erg snel gaan! Dus zorgen wij er graag voor dat uw aanvragen zo vroeg mogelijk worden ingediend, zodat deze als een van de eersten worden toegekend.

De stap naar een duurzame toekomst

We hoeven u vast niet uit te leggen dat een investering in zonnepanelen en duurzame energie ook voor uw woning of gebouw een slimme zet is. Want met behulp van de beschikbare subsidie kunnen wij exact voor u uitrekenen wanneer de investering is terugverdiend en wat u jaarlijks gaat besparen! Neem voor een passend advies contact op met een Aircotech Solar specialist. Stel uw vraag hieronder of bel direct: 070 - 415 18 60.

 

Vraag het de Aircotech Solar Engineers uit Den Haag

Met deze gegevens wordt uw vraag snel en persoonlijk beantwoord.